بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- ویرایش مقاله
ویرایش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/10 | 

برای ویرایش مقالات خود، پس از ورود به بخش صفحه شخصی (پانل کاربردی) در بخش آمار کلی مقالات بر روی گزینه "دریافت شده" کلیک نمایید. در ادامه لیست مقالات ارسالی توسط شما در انتهای صفحه نمایش داده می شود. در این بخش شما به فایل مقالات، پرونده مقالات، ویرایش و یا حذف مقالات خود دسترسی خواهید داشت. لازم به ذکر است امکان ویرایش در این مرحله فقط تا زمان شروع داوری مقالات وجود خواهد داشت.

هر یک از شرکت کنندگان مجاز به ارسال حداکثر دو مقاله می باشند

نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find-1.145.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب