بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/2 | 

زمان شروع ارسال چکیده مقالات: ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

پایان ارسال چکیده مقالات: ۱۰خردادماه ۱۳۹۶   ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

اعلام نتایج داوری: خردادماه ۱۳۹۶   مرداد ماه ۱۳۹۶

پایان ثبت نام: اول مرداد ماه۱۳۹۶  ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find-1.141.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب