بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- حامیان
شرایط حامیان معنوی و مالی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۳ | 

شرایط حامیان معنوی و مالی بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران

  

دانشگاه علم و صنعت ایران، مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره)، 13-11 شهریور ماه ۱۳۹۶

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه علم و فناوری، تولیدکنندگان، صنعتگران و... می توانند در صورت تمایل با انتخاب هر یک از موارد زیر و با تکمیل فرم مربوطه آمادگی خود را جهت حمایت معنوی و مالی از "بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران" به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام نمایند:

 الف-  حامیان و پشتیبانان معنوی و مالی

الف – 1- حامی مالی طرح الماس

                      حامی مالی طرح الماس  پرداخت مبلغ بیش از 300/000/000 ریال.

 • امکان ارائه سخنرانی رئیس و یا کارشناسان ارشد نهاد و یا شرکت حامی در 3 پنل تخصصی.
 • امکان معرفی امکانات سازمان و یا شرکت در صورت فعال بودن در عرصه های مختلف علم و فناوری
 •  ارائه غرفه رایگان در بخش نمایشگاهی
 • اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
 • یک صفحه آگهی رنگی در کتابچه همایش
 • قراردادن لوگو شرکت در سایت همایش در رتبه اول
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر همایش در رتبه اول
 • قرار دادن لوگو شرکت در بنر و تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش در رتبه اول
 • اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن اصلی حداکثر تا 4 استند
 •  توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی نهاد و یا شرکت حامی  در بسته اهدایی همایش
 • اجازه حضور حداکثر 15 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه
 •  اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

الف- 2- پشتیبان مالی پلاتینیوم

           پرداخت مبلغ 2000/000/000 تا 300/000/000 ریال

 • امکان ارائه سخنرانی رئیس و یا کارشناسان ارشد نهاد و یا شرکت حامی در 2 پنل تخصصی
 • ارائه غرفه رایگان در بخش نمایشگاهی
 •  اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
 •  یک صفحه آگهی رنگی در کتابچه همایش
 • قراردادن لوگو شرکت در سایت همایش در رتبه دوم
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر همایش در رتبه دوم
 • قرار دادن لوگو شرکت در بنر و تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش در رتبه دوم
 • اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن اصلی حداکثر تا 2 استند
 • امکان معرفی امکانات سازمان و یا شرکت در صورت فعال بودن در عرصه های مختلف علم و فناوری
 •  توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی نهاد و یا شرکت حامی  در بسته اهدایی همایش
 • اجازه حضور حداکثر 10 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه
 •  اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم اختتامیه

              
الف-3- حامی مالی طرح طلا

            پرداخت مبلغ 150/000/000 تا 200/000/000 ریال

 • امکان ارائه سخنرانی رئیس و یا کارشناسان ارشد نهاد و یا شرکت حامی در یک پنل تخصصی
 •  ارائه غرفه رایگان در بخش نمایشگاهی
 • اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
 •  یک صفحه آگهی رنگی در کتابچه همایش
 • قراردادن لوگو شرکت و امکان لینک در سایت بنیاد (همایش) در رتبه سوم
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر همایش در رتبه سوم
 •  لوگو شرکت در بنر و تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش، در رتبه سوم
 • اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن اصلی تا حداکثر 2 استند
 • توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی در پکیج همایش، در حد امکان
 • اجازه حضور حداکثر 5 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه
 • اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم افتتاحیه و اختتامیه

 الف-4- حامی مالی طرح نقره

            پرداخت مبلغ 100/000/000 تا 150/000/000 ریال

 • غرفه به متراژ 5-6 متر مربع در تمام طول مدت برگزاری سمینار
 • اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
 • یک صفحه آگهی رنگی در کتابچه همایش
 •  قراردادن لوگو شرکت و امکان لینک در سایت همایش بر اساس رتبه
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر نمایشگاه بر اساس رتبه
 •  لوگو شرکت در تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش، بر اساس رتبه
 •  اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن اصلی تا حداکثر 2 استند
 • توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی در پکیج همایش در حد امکان
 • اجازه حضور حداکثر 2 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه
 •  اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم اختتامیه

الف-  5- حامی مالی برنز

            پرداخت مبلغ 50/000/00 تا 100/000/000 ریال

 • غرفه به متراژ 5-6 متر مربع در تمام طول مدت برگزاری سمینار
 • اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
 •  نیم صفحه آگهی رنگی در کتاب همایش
 •  قراردادن لوگو شرکت در سایت همایش و امکان لینک در بر اساس رتبه
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر همایش بر اساس رتبه
 • قرار دادن لوگو شرکت در تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش، بر اساس رتبه
 • اجازه حضور حداکثر 2 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در مراسم های افتتاحیه و اختتامیه
 • اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم اختتامیه

الف- 6-حامی غیرنقدی

 1- تامین پکیج میان وعده شرکت کنندگان(تعداد: 1300بسته در روزهای برگزاری)

 • کلیه شرایط اسپانسر طلایی
 • امکان توزیع تراکت و نمونه های تبلیغاتی در بسته ها

2- تامین هزینه ناهار و یا شام  مهمانان همایش(تعداد: 1300پرس در 3 روز)

 • کلیه شرایط اسپانسر طلایی
 • اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن غذاخوری تا حداکثر 4 استند

3- تهیه کیف همایش و(تعداد 1500 عدد در --- روز)

 • کلیه شرایط اسپانسر الماس
 • امکان تبلیغ شرکت برروی پکیج یا کیف دستی

ب- حامیان معنوی

 •  قراردادن لوگو شرکت یا نهاد حامی و امکان لینک در سایت همایش بر اساس رتبه
 • قراردادن لوگو شرکت در تیزر نمایشگاه بر اساس رتبه
 •  لوگو شرکت در تمامی انتشارات همایش
 • قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش، بر اساس رتبه
 •  اعلام تشکر و قدردانی از شرکت در مراسم اختتامیه

نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find.php?item=1.111.30.fa
برگشت به اصل مطلب