بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- اخبار کنفرانس
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۷ | 

 

 

خوابگاه بانوان: بزرگراه شهید زین الدین، خروجی احسان و حکیمیه، انتهای کنارگذر پل، بلوار بهار، پردیس شهید عباسلو دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه بلوکهای میهمانسرا (خواهران)

خوابگاه برادران: مجتمع خوابگاه های داخل دانشگاه

خوابگاه متاهلی: داخل دانشگاه

میهمانان مدعو: تهرانپارس، مابین فلکه اول و ترمینال شرق، هتل شهر

توجه بفرمایید که پذیرش روز جمعه تا ساعت 9 شب داخل دانشگاه صورت میگیرد. پدیرش شنبه از ساعت 8 صبح در دانشگاه.

https://goo.gl/maps/KWKkvNKZRLr

نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find.php?item=1.104.59.fa
برگشت به اصل مطلب