بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران- اخبار کنفرانس
زمان شروع ارسال چکیده مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 

زمان شروع ارسال چکیده مقالات: ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

پایان ارسال چکیده مقالات: ۱۰خردادماه ۱۳۹۶   ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶

اعلام نتایج داوری: خردادماه ۱۳۹۶   مرداد ماه ۱۳۹۶

پایان ثبت نام: اول مرداد ماه۱۳۹۶  ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران:
http://25isoc.iust.ac.ir/find-1.104.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب